"همراه" ۴.۲ هزار میلیارد تومان درآمد محقق کرد/ رشد ۳۰ درصدی

1400/03/07

همراه اول با ارائه گزارش عملکرد دو ماه سال مالی جاری، درآمد ۴.۲ هزار میلیارد تومانی شناسایی کرد و با رشد ۳۰ درصدی روبرو شد.

شرکت ارتباطات سیار ایران با سرمایه 1.92 هزار میلیارد تومانی، گزارش عملکرد اردیبهشت و دو ماه سال مالی منتهی به اسفند 1400 را منتشر کرد.
براین اساس، "همراه" در دوره اردیبهشت از خالص خدمات ارزش افزوده، کارکرد مشترکین خطوط اعتباری و دائمی، استفاده از امکانات شبکه توسط سایر شرکت های تلفن همراه، فروش خطوط جدید تلفن همراه و سایر بالغ بر 2.1 هزار میلیارد تومان درآمد داشته است.
بیشترین درآمد کسب شده طی دوره اردیبهشت از کارکرد مشترکین خطوط اعتباری به میزان 1.2 هزار میلیارد تومان (معادل 56 درصد درآمد) و کارکرد مشترکین خطوط دائمی بالغ بر 815.9 میلیارد تومان بوده (معادل 37 درصد درآمد) است.
این شرکت بورسی در عملکرد دو ماهه بالغ بر 4.2 هزار میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته با رشد 30 درصدی روبرو شده است.شرایط و قیمت اوراق اختیار فروش تبعی بانک صادرات اعلام شد
شرایط و قیمت اوراق اختیار فروش تبعی بانک صادرات توسط صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار اعلام شد.  ادامه مطلب ...

زمان مجمع سایپا و ۱۲ شرکت بورسی و فرابورسی + لغو مجمع سهم دارویی
زمان برگزاری مجمع سالانه و عادی بطور فوق العاده سایپا و ۱۲ شرکت بورسی و فرابورسی به همراه لغو مجمع سهم دارویی اعلام شد.  ادامه مطلب ...