دو شرکت پیشنهاد افزایش سرمایه ۲۹ و ۶۹ درصدی دادند

1399/11/21

دو شرکت جنرال مکانیک و صنایع بسته بندی ایران از برنامه افزایش سرمایه ۲۹ و ۶۹ درصدی از دو محل سود انباشته و مطالبات سهامداران و آورده نقدی خبر دادند.

دو شرکت جنرال مکانیک و صنایع بسته بندی ایران از برنامه افزایش سرمایه 29 و 69 درصدی از دو محل خبر دادند.
براین اساس، "رنیک" در نظر دارد سرمایه فعلی را از 150 به 193.6 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل سود انباشته اعمال و صرف جبران مخارج سرمایه ای خواهد شد.
همچنین "فبیرا" درصدد است سرمایه فعلی را از 177.2 به 300 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت حاضر در بازار پایه از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و با هدف اجرای دو طرح تولید درب آسان باز شو و خرید دستگاه کویل کاتر اعمال خواهد شد.افزایش سرمایه ۱۸۲ درصدی از محل تجدید ارزیابی تصویب شد
با برگزاری مجمع فوق العاده تولید گوشت مرغ ماهان، افزایش سرمایه ۱۸۲ درصدی از محل تجدید ارزیابی تصویب شد.  ادامه مطلب ...

سه شرکت برنامه افزایش سرمایه ۱۴۳، ۶۲ و ۴۳ درصدی دادند
سه شرکت قند شیرین خراسان، سرمایه گذاری توسعه گوهران امید و پارس دارو ، برنامه افزایش سرمایه ۱۴۳، ۶۲ و ۴۳ درصدی از تجدید ارزیابی، مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته دادند.  ادامه مطلب ...منبع : بورس پرس