برنامه افزایش سرمایه سنگین و ۱۴۴۱ درصدی شرکت بورسی از تجدید ارزیابی

1400/01/24

شرکت بورسی از پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه سنگین و ۱۴۴۱ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داد.

شرکت شیشه دارویی رازی از پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه 1441 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داد.
براین اساس، "کرازی" در نظر دارد سرمایه فعلی را از 120 میلیارد تومان به 1.8 هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی درصورت موافقت سازمان بورس از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اعمال و صرف اصلاح ساختار مالی خواهد شد.۱۱ شرکت مجوز افزایش سرمایه ۱۱۶۵ تا ۲۵ درصدی گرفتند و آماده مجمع شدند
۱۱ شرکت بورسی و فرابورسی مجوز افزایش سرمایه ۱۱۶۵، ۳۴۷، ۳۳۹، ۲۹۲ ، ۲۵۰، ۱۰۰، ۸۳، ۸۱، ۵۳، ۵۰ و ۲۵ درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.  ادامه مطلب ...

شرکت بورسی پیشنهاد افزایش سرمایه ۲۹۸ درصدی از دو محل داد
پاکسان از برنامه افزایش سرمایه ۲۹۸ درصدی از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته خبر داد.  ادامه مطلب ...منبع : بورس پرس