۱۱ شرکت مجوز افزایش سرمایه ۱۱۶۵ تا ۲۵ درصدی گرفتند و آماده مجمع شدند

1400/01/22

۱۱ شرکت بورسی و فرابورسی مجوز افزایش سرمایه ۱۱۶۵، ۳۴۷، ۳۳۹، ۲۹۲ ، ۲۵۰، ۱۰۰، ۸۳، ۸۱، ۵۳، ۵۰ و ۲۵ درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

11 شرکت قند پیرانشهر، بیسکویت گرجی، قند چهارمحال، بیمه سینا، تامین سرمایه دماوند، پارس سویچ، آرتاویل تایر، پارس دارو، سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، ذوب روی اصفهان و دارویی ره آورد تامین به ترتیب مجوز افزایش سرمایه 1165، 347، 339، 292 ، 250، 100، 83 ، 81، 53، 50 و 25 درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.
براین اساس، "قپیرا" سرمایه فعلی را از 20 به 252.9 میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و برای اصلاح ساختار مالی اعمال می شود.
سرمایه فعلی "غگرجی" هم از 75 به 334.9 میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت بورسی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و برای اصلاح ساختار مالی اعمال می شود.
"قچار" سرمایه فعلی را از 56 به 245.5 میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و برای اجرای مفاد ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی صرف می شود.
همچنین سرمایه فعلی "وسین" از 150 به 587.7 میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها اعمال و صرف اصلاح ساختار مالی می شود.
"تماوند" نیز سرمایه فعلی را از 200 به 700 میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی اعمال و صرف رعایت حداقل سرمایه شرکت های تامین سرمایه، بهبود ساختار سرمایه، توسعه عملیات و افزایش حجم تعهدات به منظور قبولی مسئولیت تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی انتشار اوراق می شود.
سرمایه فعلی "بسویچ" از 100 به 200 میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته و برای اجرای طرح توسعه اعمال می شود.
در این میان، "پارتا" سرمایه فعلی را از 102.2 به 202.2 میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه از محل سود انباشته اعمال می شود تا قادر به اصلاح ساختار مالی شود.
سرمایه فعلی "دپارس" هم از 52.5 به 95 میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت بورسی از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی اعمال می شود تا قادر به اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش می شود.
"ومعادن" نیز سرمایه فعلی را از 5.49 به 8.4 هزار میلیارد تومان می رساند. 2.4 هزار میلیارد تومان از تامین مالی این شرکت بورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و 492 میلیارد تومان دیگر زا محل سود انباشته و برای جبران مخارج انجام شده و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر اعمال می شود. سرمایه فعلی "فروی" از 60 به 90 میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل سود انباشته اعمال و برای جبران مخارج سرمایه‌گذاری انجام شده صرف می شود. "درهآور" نیز سرمایه فعلی را از 20 به 70 میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی اعمال می شود تا قادر به توسعه خط تولید روکش های قرص با قابلیت رهایش دارو در محیط اسیدی معده شود.شرکت بورسی پیشنهاد افزایش سرمایه ۲۹۸ درصدی از دو محل داد
پاکسان از برنامه افزایش سرمایه ۲۹۸ درصدی از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته خبر داد.  ادامه مطلب ...

قیمت سیمان سفید ۳۵ درصد گران شد / اجرا از اول سال جدید
طبق توافق ۱۰ شرکت سیمانی بورسی و غیر بورسی ، قیمت سیمان سفید از اول سال جاری با افزایش ۳۵ درصدی به ۵۶۷ هزار تومان در هر تن رسید .  ادامه مطلب ...منبع : بورس پرس