افزایش سرمایه سنگین ۲۷۵۸ درصدی برای کسب عنوان اولین رکورد سال جدید

1400/01/16

شرکت بورسی از برنامه افزایش سرمایه ۲۷۵۸ درصدی از تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داد تا در صورت موافقت سازمان بورس، اولین رکورد تامین مالی سنگین از این محل در سال جدید می شود.

شرکت شیمیایی سینا از برنامه افزایش سرمایه 2758 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داد که در صورت موافقت سازمان بورس، عنوان دار اولین رکورددار تامین مالی از این محل در سال جدید می شود.
براین اساس، "شسینا" درصدد است سرمایه فعلی را از 15.3 به 438.9 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اعمال خواهد شد تا قادر به اصلاح ساختار مالی شود."قرن" ۱.۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد/ رشد ۸۲ درصدی
پدیده شیمی قرن در ۱۲ ماهه سال مالی قبل بالغ بر ۱.۸ هزار میلیارد تومان درآمد شناسایی کرد و نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد ۸۲ درصدی روبرو شد.  ادامه مطلب ...

جهش ۱۰۶ و ۱۳۴ درصدی درآمدهای "سپیدار" در ۱۲ ماه سال گذشته و اسفند
شرکت سپیدار سیستم با انتشار گزارش های جدید از جهش ۱۰۶ و ۱۳۴ درصدی درآمدهای عملیاتی طی ۱۲ ماه سال قبل و اسفند خبر داد.  ادامه مطلب ...منبع : بورس پرس