توضیحات "سپ" درباره استرداد سهام انتقال یافته و تعدیل سنواتی ۲۱.۱ میلیاردی

1400/01/07

پرداخت الکترونیک سامان کیش از استرداد سهام انتقال یافته شرکت ارتباطات ماهواره ای سامان و تعدیل سنواتی به مبلغ ۲۱.۱ میلیارد تومانی خبر داد.

شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش از استرداد سهام انتقال یافته شرکت ارتباطات ماهواره ای سامان و تعدیل سنواتی به مبلغ 21.1 میلیارد تومانی خبر داد.
براین اساس، "سپ" اعلام کرد: از آنجایی که خریدار سهام شرکت ارتباط ماهواره ای سامان اعلام عدم توانایی در پرداخت ثمن معامله را کرده و از طرف دیگر ارزش شرکت مذکور با کارشناسی صورت پذیرفته در آذر سال 99 دارای ارزش افزوده به میزان 300 درصد نسبت به زمان انتقال است لذا به موجب مصوبه هیات مدیره و در جهت حفظ حقوق صاحبان سهام، قرارداد انتقال سهام شرکت فوق اقاله و مجددا در مالکیت این شرکت قرار خواهد گرفت.افزایش سرمایه ۲۰۰۹ درصدی بانک دی از تجدید ارزیابی تصویب شد
با برگزاری مجمع فوق العاده بانک دی، افزایش سرمایه ۲۰۰۹ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها تصویب شد.  ادامه مطلب ...

افزایش سرمایه ۴۰ درصدی فولاد مبارکه تصویب شد
دو مجمع فوق العاده و عادی بطور فوق العاده فولاد مبارکه برگزار و افزایش سرمایه ۴۰ درصدی از دو محل سود انباشته و اندوخته تصویب و روزنامه کثیر‌الانتشار تعیین شد.  ادامه مطلب ...منبع : بورس پرس