برنامه افزایش سرمایه ۵۳۸ تا ۳۷ درصدی پنج شرکت بورسی و فرابورسی

1399/12/26

پنج شرکت بورسی و فرابورسی از برنامه افزایش سرمایه ۵۳۸، ۵۱۷ ، ۳۰۰، ۱۶۷ و ۳۷ درصدی از سه محل تجدید ارزیابی، مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته خبر دادند.

پنج شرکت توسعه و عمران نائین، داروسازی فارابی، صبانور، نیروسرمایه و کیا الکترود شرق به ترتیب از برنامه افزایش سرمایه 538، 167 ، 517 ، 300 و 37 درصدی از سه محل تجدید ارزیابی، مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته خبر دادند.
براین اساس، "خعمرا" در نظر دارد سرمایه فعلی را از 8 به 51 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اعمال و صرف اصلاح ساختار مالی خواهد شد.
همچنین "دفارا" درصدد است سرمایه فعلی را از 60 به 160 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی در صورت موافقت سازمان بورس از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی به منظور سرمایه گذاری در طرح تولید داروهای خاص صورت می گیرد.
در این میان، "کنور" درنظر دارد سرمایه فعلی را از 293.6 میلیارد تومان به 1.8 هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی اعمال می شود تا قادر به شرکت در افزایش سرمایه شرکت های های سرمایه پذیر ،جبران مخارج سرمایه ای ، خرید و تکمیل پروژه ها و دارایی های سرمایه ای شود.
"نیرو" هم درصدد است سرمایه فعلی را از 6.4 به 25.9 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته به منظور رفع مشکلات کمبود نقدينگي، جلوگيري ازخروج نقدينگي و تثبيت وضعيت سودآوري صورت می پذیرد.
"کیا" نیز در نظر دارد سرمایه فعلی را از 16.1 به 22 میلیارد تومان را برساند. تامین مالی این شرکت حاضر در بازار SME از محل سود انباشته برای اجراي طرح توسعه آهن اسفنجي اعمال خواهد شد.زمان افزایش سرمایه ۱۹۰ و ۲۳۳ درصدی از تجدید ارزیابی و سود + دو مجمع
زمان برگزاری مجمع سالانه و فوق العاده چهار شرکت برای تصویب صورت های مالی و افزایش سرمایه به همراه لغو مجمع دو سهم فرابورسی اعلام شد.  ادامه مطلب ...

پنج هدف از افزایش سرمایه ۵۰۰ درصدی شرکت بورسی از مطالبات و آورده
شرکت بورسی پارس خزر از برنامه افزایش سرمایه ۵۰۰ درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و با پنج هدف خبر داد .  ادامه مطلب ...منبع : بورس پرس