پنج هدف از افزایش سرمایه ۵۰۰ درصدی شرکت بورسی از مطالبات و آورده

1399/12/25

شرکت بورسی پارس خزر از برنامه افزایش سرمایه ۵۰۰ درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و با پنج هدف خبر داد .

شرکت پارس خزر از برنامه افزایش سرمایه 500 درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و با پنج هدف خبر داد.
براین اساس، "لخزر" در نظر دارد سرمایه فعلی را از 15.1 به 90.7 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی با اهداف اصلاح ساختار مالی، کاهش هزینه های مالی، افزایش توان مالی و نقدینگی، کاهش فاصله بین مبلغ سرمایه ثبت شده با مبلغ مورد نظر سازمان بورس و ابقاء در تابلو فرعی بازار اول و نیز تسهیل عملیات نقل و انتقال سهام شرکت در بورس تهران اعمال خواهد شد.سه شرکت پیشنهاد افزایش سرمایه ۱۱۳، ۱۶۳ و ۱۶۷ درصدی دادند
بهمن لیرینگ، شیمیایی رنگین و ریشمک از برنامه افزایش سرمایه ۱۶۳، ۱۱۳ و ۱۶۷ درصدی از سه محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی، تجدید ارزیابی و سود انباشته خبر دادند.  ادامه مطلب ...

وعده عرضه اولیه ۲۰ درصدی سهام شرکت فولادی در نخستین ماه ۱۴۰۰
مدیرعامل سرمایه گذاری پارسیان از عرضه اولیه ۲۰ درصد سهام شرکت فولاد سبزوار در بورس و طی هفته دوم فروردین سال آینده خبر داد.  ادامه مطلب ...منبع : بورس پرس